Thùng 1000 cái chén giấy bạc nhôm size 22cm (Kiện 5 thùng)
5
1.981.700đ

Thùng 1000 cái chén giấy bạc nhôm size 22cm (Kiện 5 thùng)

5
1.981.700đ
Thông số sản phẩm
T1NCAGBN22
Tmark
Chat