Phễu lọc lưới inox 11.3cm (Kiện 500 cái)
5
7.700đ

Phễu lọc lưới inox 11.3cm (Kiện 500 cái)

5
7.700đ
Thông số sản phẩm
PLLIN11.3
Tmark
Chat