Phễu lọc lưới inox 11.3cm (Kiện 500 cái)
5
8.400đ

Phễu lọc lưới inox 11.3cm (Kiện 500 cái)

5
8.400đ
Thông số sản phẩm
PLLIN11.3
Chat