Kệ úp bát đĩa có nắp đậy và khay thoát nước ( 46.4 x 40 x  28.5cm) (Kiện 4 cái)
5
319.900đ

Kệ úp bát đĩa có nắp đậy và khay thoát nước ( 46.4 x 40 x  28.5cm) (Kiện 4 cái)

5
319.900đ
Thông số sản phẩm
KUPB285
Tmark
Chat