Chính sách vận chuyển

HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN Sau khi nhận được đơn hàng từ Người Mua, Tmark sẽ chuyển thông tin đơn hàng đó đến Bộ phận chăm sóc KH và xác nhận hình thức giao dịch. Nếu Người mua đồng ý sử dụng dịch vụ vận chuyển của Tmark, Tmark sẽ cử đơn vị vận chuyển vận chuyển sản phẩm đó tới địa chỉ đăng ký của Người Mua. Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc đơn hàng được Tmark giao cho đơn vị vận chuyển thành công. THỜI GIAN VẬN CHUYỂN Thời gian vận chuyển cụ thể phụ thuộc vào khoảng cách địa lý g

  • Sau khi nhận được đơn hàng từ Người Mua, Tmark sẽ chuyển thông tin đơn hàng đó đến Bộ phận chăm sóc KH và xác nhận hình thức giao dịch.
  • Nếu Người mua đồng ý sử dụng dịch vụ vận chuyển của Tmark, Tmark sẽ cử đơn vị vận chuyển vận chuyển sản phẩm đó tới địa chỉ đăng ký của Người Mua.
  • Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc đơn hàng được Tmark giao cho đơn vị vận chuyển thành công.

Thời gian vận chuyển cụ thể phụ thuộc vào khoảng cách địa lý giữa Người Mua và Kho Tmark. Tuy nhiên, Tmark ước tính thời gian chuyển hàng như sau (không kể Chủ nhật, ngày Lễ):

  • Trong phạm vi Nội thành Hà Nội/TP Hồ Chí Minh/Đà Nẵng: 1 - 2 ngày
  • Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến thành phố/thị xã: Tối đa 4 ngày
  • Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến tuyến huyện/xã của các tỉnh khác: Tối đa 6 ngày
  • Lưu chuyển giữa các tỉnh thành khác: Từ 3 - 6 ngày

Lưu ý: Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do Đơn vị vận chuyển lấy hàng lâu hơn dự kiến hoặc Người Mua hẹn giao hàng muộn vì bất cứ lý do gì. 

Chia sẻ
Chat