Chính sách bảo mật

1-    Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website tmark.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, đại chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà tmark.vn yêu cầu khách hàng cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại tmark.vn, Tmark chỉ lưu giữ thông tin chi tiết đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin khách hàng sẽ được mã hóa để đảm bảo an

1-    Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website tmark.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, đại chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà tmark.vn yêu cầu khách hàng cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại tmark.vn, Tmark chỉ lưu giữ thông tin chi tiết đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin khách hàng sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.

Tmark cụng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân khách hàng và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookie, đại chỉ IP, loại trình duyệt,…) để gia tăng khả năng đáp ứng của Tmark, cũng như nhằm phát triển những chức năng, tính năng và dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Tmark về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng kí và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2-    Phạm vi sử dụng thông tin

Tmark sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-       Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

-       Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa các thành viên Tmark;

-       Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên

-       Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

-       Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Tmark.

-       Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Tmark có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan Tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên, ngoài ra không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân của thành viên.

3-    Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhạp và thực hiện hủy bỏ nó. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của mọi thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Tmark.

4-    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thương mại TT

Địa chỉ: 376/16 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM

Số điện thoại: 02838822201 hoặc hotline 19000322

Email: hello@tmark.vn

5-    Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Tmark thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Tmark. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Tmark sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6-    Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên Tmark được Tmark cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tmark. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Tmark cam kết rằng:

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ banao2 về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép, đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên Tmark, Tmark sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm của Tmark.

Tmark không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng kí ban đầu là không chính xác.

Chia sẻ
Chat