Bánh trung thu yến Sào Khánh Hòa - Chiết khấu 30%
5
Liên hệ

Bánh trung thu yến Sào Khánh Hòa - Chiết khấu 30%

5
Liên hệ
Thông số sản phẩm
BTTYS
Mô tả sản phẩm


http://cdn.nhanh.vn/cdn/store/12134/psCT/20180806/8507691/San_pham_sai_cho_xoa_04_(banh_trung_thu15(1)).jpg
http://cdn.nhanh.vn/cdn/store/12134/psCT/20180806/8507691/San_pham_sai_cho_xoa_04_(banh_trung_thu_yen_sao_khanh_hoa_4_chiec_sang_trong_1).jpg

 

 

Chat