Giỏ mua hàng

Liker

Phân tích SWOT

Điểm yếu

 • Vốn yếu
 • Ra mắt sau
 • Chưa được cọ sát nhiều
 • Đối thủ mạnh
 • Kế hoạch quá đường dài
 • Đội hình rời rạc
 • Chưa có tầm ảnh hưởng
 • Tổ chức lại từ đầu

Điểm mạnh

 • Là phần mềm của Việt Nam
 • Đóng thuế vào ngân sách xây dựng đất nuớc
 • Tạo công việc và thu nhập cho địa phương
 • Kế thừa kinh nghiệm đi trước
 • Liên kết được nhiều dịch vụ
 • Tài xế không được hủy chuyến khi đã nhận
 • Thường xuyên có chương trình giảm giá
 • Chia sẻ hành trình cho người thân

Cơ hội

 • Người dùng ở các tỉnh mong chờ
 • 66% người dùng internet ở tỉnh thành nhỏ
 • 62% người dùng internet sử dụng smartphone
 • Có sự hậu thuẫn từ các đơn vị nhà nước
 • Có nền tảng về pháp luật
 • Có nền tảng về vận hành và phát triển
 • Cơ hội hỗ trợ từ Google
 • Dễ dàng tiếp cận nguồn vốn đầu tư

Thách thức

 • Xây dựng hệ thống từ đầu
 • Marketing từ đầu
 • Tuyển dung nhân sự
 • Tuyển dung tài xế
 • Tìm thêm đầu tư
 • Giới thiệu người dùng
 • Thỏa thuận phát triển
 • Lộ trình phát triển

Tính năng theo đối tượng

Khách hàng

Classic plan

 • Đăng nhập
 • Hiện thông tin khuyến mãi
 • Chọn dịch vụ
 • Chọn điểm đón
 • Chọn vị trí hiện tại
 • Chọn điểm đến
 • Chọn loại xe
 • Chọn giờ đón
 • Hiện khoản cách
 • Hiện thời gian di chuyển
 • Hiện giá cước
 • Nhập mã khuyến mãi
 • Nhập ghi chú
 • Nhập số điện thoại cần liên hệ
 • Chọn phương thức thanh toán
 • Hiện danh sách tài xế
 • Hiện thông tin tài xế 
 • Lựa chọn thay đổi tài xế
 • Ước tính thời gian đón
 • Hủy chuyến
 • Chat với tài xề
 • Gọi ngay tài xế
 • Đánh giá tài xế
 • Tích tiền
 • Xếp hạng
 • Ưu đãi dùng tiền
 • Thông báo khuyến mãi
 • Lịch sử chuyến đi
 • Tài xế ưa thích
 • Danh sách khuyến mãi
 • Đơn vị liên kết
 • Thông báo từ Quản Trị
 • Thông tin cá nhấn
 • Đăng ký làm đối tác
 • Tổng đài hỗ trợ
 • Cài đặt
 • Chia sẻ nhận tiền
 • Chat voice
Ngàyx

Tháng x

Tài xế

Best choice

 • Đăng nhập
 • Hiện chương trình đang diễn ra
 • Chọn dịch vụ cung cấp
 • Hiển thị các tài xế trong khu vực
 • Hiển thị các đặt xe trong khu vực
 • Chọn yêu cầu chuyến đi
 • Hủy chuyến đi
 • Xác nhận giờ đón
 • Hiện khoản cách tới khách
 • Hiện thời gian di chuyển
 • Hiện giá cước
 • Nhường chuyến đi
 • Hiện ghi chú
 • Hiện số điện thoại liên hệ
 • Chọn phương thức thanh toán
 • Hiện danh sách tài xế
 • Hiện thông tin tài xế 
 • Lựa chọn thay đổi tài xế
 • Ước tính thời gian đón
 • Hủy chuyến
 • Chat với tài xề
 • Gọi ngay tài xế
 • Đánh giá tài xế
 • Tích tiền
 • Xếp hạng
 • Ưu đãi dùng tiền
 • Thông báo khuyến mãi
 • Lịch sử chuyến đi
 • Tài xế ưu thích
 • Danh sách khuyến mãi
 • Đơn vị liên kết
 • Thông báo từ Quản Trị
 • Thông tin cá nhấn
 • Đăng ký làm đối tác
 • Tổng đài hỗ trợ
 • Cài đặt
 • Chia sẻ nhận tiền
 • Chat voice
Ngàyx

Tháng x

Quản trị

Unlimited features

 • Đăng nhập
 • Chọn dịch vụ cung cấp
 • Hiện khu vực cần quản lý
 • Hiển thị các đối tác trong khu vực
 • Hiển thị các đặt xe trong khu vực
 • Hiển thị các yêu cầu dịch vụ trong khu vực
 • Hiển thị các hủy chuyến đi
 • Hiển thị các chuyến hoạt động
 • Xem thông tin khác hàng và tài xế trong khu vực
 • Kiểm soát hoạt đông
 • Hiện giá cước
 • Nhường chuyến đi
 • Hiện ghi chú
 • Hiện số điện thoại liên hệ
 • Quản lý thanh toán
 • Hiện danh sách tài xế
 • Hiện thông tin tài xế 
 • Lựa chọn thay đổi tài xế
 • Phân tích giao thông
 • Hủy chuyến do khách ảo
 • Chat ngay
 • Gọi ngay
 • Quản lý đánh giá
 • Quản lý thanh toán
 • Quản lý chương trình xếp hàng
 • Quản lý ưu đãi
 • Quản lý khuyến mãi
 • Quản lý lịch sửi
 • Danh bạ tài xế
 • Quản lý Danh sách khuyến mãi
 • Quản lý Đơn vị liên kết
 • Tạo thông báo Quản Trị
 • Phân quyền nhân viên
 • Tiếp nhận đăng ký
 • Tổng đài hỗ trợ
 • Cài đặt
 • Quản lý chia sẻ
 • Chat voice
Ngàyx

Tháng x

PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG

Dịch vụ

 • Vận tải
 • Giao hàng
 • Ăn uống
 • Khách sạn
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Vệ sinh
 • Cho thuê nhân lực

Thương mại

 • Giải pháp thương mại điện tử
 • Phần mềm bán hàng
 • Gia công phần mềm
 • Trang Tmark.vn
 • Trang xuất khẩu
 • Đồng tiền giao dịch chung

Truyền thông

 • duatin.net
 • Rip.vn
 • Diễn đàn rao vặt
 • Diễn đàn tuyển dụng
 • Dịch vụ marketing

THÀNH PHẦN THAM GIA

Tín
Vận hành
Thọ
Dịch vụ
Tâm
IT
Hòa
IT
Vu Ho
IT
Duy
Gọi Vốn

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI

IT

 • Code Liker
 • Gia công phần mềm
 • Các ứng dụng Tmark
20%

Lợi nhuận

Kinh doanh

 • Tìm khách hàng
 • Tìm đối tác
 • Phát triển nguười dùng
20%

Lợi nhuận

Điều hành

 • Định hướng
 • Phân bổ nguồn lực
 • Nguồn lực Tmark
20%

Lợi nhuận

Nhà đầu tư

 • Lợi nhuận NDT
 • Team phát triển NDT
 • Ngân sách quan hệ
20%

Lợi nhuận

Quỹ tái đầu tư

 • Vốn dự phòng
 • Kế hoạch mới
 • Quỹ công đoàn
20%

Lợi nhuận